Dzień Edukacji Narodowej – 17.10.2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej Wojewódzkich Jednostek Oświatowych

„Szukam nauczyciela i mistrza

niech przywróci mi wzrok słuch i mowę

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia

niech oddzieli światło od ciemności.”

17 października 2022 r. w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzkich Jednostek Oświatowych, którym przyświecało motto zaczerpnięte z wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem „Niepokój”. Wystrój świetlicy podkreślił uroczystą atmosferę święta, które stało się okazją do podziękowań i gratulacji dla nauczycieli oraz wręczania nagród, wyróżnień i medali.

Z naszej szkoły Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki mgr farm. Anna Czarnik – nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku technik farmaceutyczny, nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała dr Joanna Sobczyk – nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku technik elektroradiolog. Natomiast dyrektor szkoły mgr farm. Jacek Brodziński został uhonorowany przez Ministra Zdrowia odznaczeniem “Za zasługi w ochronie zdrowia”. Nagrody dyrektora szkoły Pan Marszałek Piotr Pilch wręczył kadrze kierowniczej szkoły: wicedyrektorowi Halinie Hader oraz kierownikom: Elżbiecie Guzik, Małgorzacie Rysz, Konradowi Wydrzyńskiemu i Maciejowi Kazimirowiczowi. Podczas uroczystości przekazane zostały także stypendia Zarządu Województwa Podkarpackiego dla słuchaczy Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za najlepsze wyniki w nauce.

Wydarzenie uświetnili znakomici goście: Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Jacek Magdoń – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani Jolanta Wasilewska – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Zbigniew Widomski – Dyrektor Szpitala MSWiA w Rzeszowie, Pan Andrzej Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Pani Ewa Zawilińska – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Pani Józefa Misiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, Pani dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś – dziekan Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pani Bogusława Buda – Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie oraz Pan Stanisław Kłak – Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP. W uroczystości uczestniczyli również Dyrektorzy jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa; Pani Monika Kulik-Marek – Dyrektor MSCKZiU w Jaśle, Pani Jolanta Karpińska-Ciuba – Dyrektor MSCKZiU w Przemyślu, Pan Jacek Brodziński – Dyrektor MSCKZiU w Rzeszowie, Pani Halina Połojko – Dyrektor MSCKZiU w Sanoku, oraz Pani Elżbieta Telesz – Dyrektor Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Pan Zygmunt Ginalski – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Dziękujemy wszystkim znamienitych gościom przybyłym do naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy odznaczonym i nagrodzonym, życząc kolejnych sukcesów zawodowych.

Więcej zdjęć na fb Podkarpackie – serwis samorządu województwa