Technik farmaceutyczny

Zawód medyczny, który umożliwia zatrudnienie w aptekach, punktach aptecznych, sklepach medyczno–zielarskich, zakładach farmaceutycznych i kosmetycznych, hurtowniach farmaceutycznych oraz jako przedstawiciel farmaceutyczny i medyczny.

Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w aptekach otwartych, aptekach szpitalnych i hurtowni farmaceutycznej.

 

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.