Technik usług kosmetycznych

PR-PROFESSIONAL-logo-w-vOK

Nauka trwa 2 lata.

Słuchaczki otrzymują przygotowanie zawodowe do realizacji zadań:

Praktyki zawodowe odbywają się w gabinetach kosmetycznych i gabinetach odnowy biologicznej.

Absolwenci mogą pracować w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych i prywatnych gabinetach kosmetycznych. Ukończenie kierunku umożliwia założenie własnej firmy.

Przedmioty objęte planem nauczania

Strona tytułowa


Dostępność