Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe dla słuchaczek kierunku Asystentka stomatologiczna i Higienistka stomatologiczna zapewnia szkoła w nowoczesnych, dobrze wyposażonych gabinetach.

Dr Pabis

Dr Rozborska

Duodent

Dr Palczak M-dent

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny

Dr Piwińska

Eladent

Chirurgia Szczękowo-Twarzowa

Przez okres trzech semestrów słuchacze kierunku Technik elektroradiolog odbywają zajęcia praktyczne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Rzeszowie – w pracowniach diagnostyki obrazowej, elektrodiagnostyki i radioterapii wyposażonych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie

WSPR – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Słuchacze kierunku Technik masażysta odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w następujących placówkach:

Centrum Medyczne Medyk

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.