Kurs umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zapraszamy na Kurs umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
OFERTA SKIEROWANA TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH, SZKOLENIE DLA ZAKŁADÓW PRACY, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.
Warunkiem rozpoczęcia Kursu jest zebranie się grupy 20 osób.

Informacje i zgłoszenia na kurs, udzielane w sekretariacie: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów.

Szkolenie zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Czas trwania – liczba godzin kształcenia: 18 godzin dydaktycznych.

Wymagania wstępne – kurs skierowany do osób w różnym wieku (dzieci, młodzież szkolna wszystkich szczebli, osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych).

Sposób realizacji:

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

 

Plan nauczania określający nazwę zajęć i ich wymiar:

Wykłady:

Ćwiczenia:

Kursanci poznają:

Kursanci nabędą umiejętności:

Dojazd:

Dostępność