Kurs umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zapraszamy na Kurs umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
OFERTA SKIEROWANA TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH, SZKOLENIE DLA ZAKŁADÓW PRACY, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.
Warunkiem rozpoczęcia Kursu jest zebranie się grupy 20 osób.

Informacje i zgłoszenia na kurs, udzielane w sekretariacie: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów.

Szkolenie zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Czas trwania – liczba godzin kształcenia: 18 godzin dydaktycznych.

Wymagania wstępne – kurs skierowany do osób w różnym wieku (dzieci, młodzież szkolna wszystkich szczebli, osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych).

Sposób realizacji:

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

 

Plan nauczania określający nazwę zajęć i ich wymiar:

Wykłady:

Ćwiczenia:

Kursanci poznają:

Kursanci nabędą umiejętności:

Dojazd:

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.