Historia szkoły

Pierwszą szkołą medyczną w Rzeszowie była Państwowa Szkoła Felczerska istniejąca w latach 1951-53. Kolejna to 3-letnia Szkoła Pielęgniarstwa utworzona w 1954 roku. Koniec lat 50-tych to okres uruchomienia dwóch dalszych placówek kształcących kadry medyczne; Państwowej Szkoły Dyplomowanych Higienistek Szkolnych i – w 1958 r – Państwowej Szkoły Laborantów Medycznych z zakresu radiologii, która od 1964 r nosiła nazwę Państwowa Szkoła Medyczna Techników Elektroradiologii. W latach 1960-61 działa w Rzeszowie także Państwowa Szkoła Opiekunek Dziecięcych.
Istotnym problemem w funkcjonowaniu tych szkół był brak własnych obiektów; sal wykładowych, internatu, stołówki i bazy do szkolenia praktycznego. Sytuacja ta miała wpływ na podjęcie starań o utworzenie jednej placówki kształcenia średnich kadr medycznych. I tak w 1971 r powstaje MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE , które przejęło istniejące już w mieście szkoły o profilu medycznym i otrzymało uprawnienia do tworzenia nowych kierunków.
Odpowiadając na aktualne wymagania rynku pracy w Medycznym Studium Zawodowym niektóre kierunki były likwidowane bądź czasowo zawieszane, a otwierano nowe.

Szkoła na przełomie swojego istnienia wykształciła średni personel medyczny w zawodach:

 • Pielęgniarka
 • Położna
 • Opiekunka dziecięca
 • Technik elektroradiolog
 • Technik analityki medycznej
 • Technik fizjoterapii
 • Higienistka szkolna
 • Higienistka stomatologiczna
 • Technik dentystyczny
 • Pracownik socjalny
 • Instruktor higieny
 • Asystentka Pielęgniarstwa
 • Ratownik medyczny
 • Technik farmaceutyczny
 • Asystentka stomatologiczna
 • Technik masażysta
 • Protetyk słuchu
 • Ortoptystka
 • Opiekun medyczny
 • Technik usług kosmetycznych

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr XI VI/545/05 z dnia 07 XI 2005r przekształcił Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie na Medyczną Szkołę Policealna w Rzeszowie.

Z dniem 1 września 2014 r. Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie zmieniała nazwę na Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna, Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych i Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie- poszerzając jednocześnie swoją ofertę edukacyjną

Od 1 września 2019 r. w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna i Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Obecnie nasza Szkoła kształci średni personel medyczny systemem rocznym, 2 i 2,5- letnim w następujących zawodach:

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.