Historia szkoły

Pierwszą szkołą medyczną w Rzeszowie była Państwowa Szkoła Felczerska istniejąca w latach 1951-53. Kolejna to 3-letnia Szkoła Pielęgniarstwa utworzona w 1954 roku. Koniec lat 50-tych to okres uruchomienia dwóch dalszych placówek kształcących kadry medyczne; Państwowej Szkoły Dyplomowanych Higienistek Szkolnych i – w 1958 r – Państwowej Szkoły Laborantów Medycznych z zakresu radiologii, która od 1964 r nosiła nazwę Państwowa Szkoła Medyczna Techników Elektroradiologii. W latach 1960-61 działa w Rzeszowie także Państwowa Szkoła Opiekunek Dziecięcych.
Istotnym problemem w funkcjonowaniu tych szkół był brak własnych obiektów; sal wykładowych, internatu, stołówki i bazy do szkolenia praktycznego. Sytuacja ta miała wpływ na podjęcie starań o utworzenie jednej placówki kształcenia średnich kadr medycznych. I tak w 1971 r powstaje MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE , które przejęło istniejące już w mieście szkoły o profilu medycznym i otrzymało uprawnienia do tworzenia nowych kierunków.
Odpowiadając na aktualne wymagania rynku pracy w Medycznym Studium Zawodowym niektóre kierunki były likwidowane bądź czasowo zawieszane, a otwierano nowe.

Szkoła na przełomie swojego istnienia wykształciła średni personel medyczny w zawodach:

 • Pielęgniarka
 • Położna
 • Opiekunka dziecięca
 • Technik elektroradiolog
 • Technik analityki medycznej
 • Technik fizjoterapii
 • Higienistka szkolna
 • Higienistka stomatologiczna
 • Technik dentystyczny
 • Pracownik socjalny
 • Instruktor higieny
 • Asystentka Pielęgniarstwa
 • Ratownik medyczny
 • Technik farmaceutyczny
 • Asystentka stomatologiczna
 • Technik masażysta
 • Protetyk słuchu
 • Ortoptystka
 • Opiekun medyczny
 • Technik usług kosmetycznych

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr XI VI/545/05 z dnia 07 XI 2005r przekształcił Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie na Medyczną Szkołę Policealna w Rzeszowie.

Z dniem 1 września 2014 r. Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie zmieniała nazwę na Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna, Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych i Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie- poszerzając jednocześnie swoją ofertę edukacyjną

Od 1 września 2019 r. w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna i Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Obecnie nasza Szkoła kształci średni personel medyczny systemem rocznym, 2 i 2,5- letnim w następujących zawodach:

Dostępność