Organizacja Strzelecka „Strzelec” Józefa Piłsudskiego przy MSCKZiU w Rzeszowie

Audycja na temat Strzelca – wywiad z Panem mgr. Sławomirem Sączawą

Strzelec w TVP3 Rzeszów

 

Noc muzeów 2018

W sobotę 19-tego maja 2018 r. w Rzeszowie odbyła się Noc Muzeów.
W tym roku podczas imprezy Samodzielny Pluton Medyczny JS2021 działający przy naszej szkole zapoznawał zwiedzających z ofertą szkoły jak również prezentował widowiskowe pokazy pomocy przedmedycznej. Pokazy w wykonaniu plutonu przy współpracy ze Strzelcami z JS2021 cieszyły się sporą widownią, trzymały w napięciu dzięki wykorzystaniu petard i świec dymnych, były oglądane chętnie i z wielkim napięciem.

Dzięki współpracy z wojskiem została w nich również wykorzystana karetka wojskowa.
Pokazy odbywały się w godzinach od 15:30 do 20:00 na Miłocinie oraz Kochanowskiego, zaś przygotowania i promocja trwała już od godzin porannych.

Odczytanie rozkazu dowództwa Związku Strzeleckiego Strzelec

W dniu dzisiejszym tj. 26.03.2018 r. został odczytany rozkaz dowództwa Związku Strzeleckiego Strzelec. Zgodnie z treścią rozkazu osoby najbardziej zaangażowane w działalność Strzelecką zostały odznaczone stopniami strzeleckimi.

Przysięga Strzelców podczas obchodów 99 rocznicy śmierci Leopolda Lisa Kuli

6 marca 2018 r. w trakcie obchodów 99 rocznicy śmierci Leopolda Lisa Kuli na placu Farnym w Rzeszowie przed pomnikiem odbyło się przyrzeczenie jednostek strzeleckich „Strzelec”. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, która odbyła się w kościele Świętego Krzyża.

1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2018 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  Z tej okazji Strzelcy brali udział w mszy świętej która odbyła się o godz. 18:00 w Kościele św. Józefa – Staromieście Rzeszów. Po mszy odbył się uroczysty apel pod pamiątkową tablicą płk Cieplińskiego.

Manewry IV Kampanii IRBIS-18

W dniach 24-25 lutego 2018 r. Samodzielny Pluton Medyczny JS2021 brał udział w Manewrach IV Kampanii IRBIS-18 w Budach Głogowskich. Strzelcy z naszej szkoły brali udział w szkoleniu z zakresu I pomocy przedmedycznej oraz zajęciach w terenie.

XIII Zlot Narciarsko – Pieszy o Puchar Przechodni Starosty Strzyżowskiego

17 lutego 2018 r. Samodzielny Pluton Medyczny JS2021 wraz z Orlętami (dziećmi Braci Strzeleckiej) czynnie uczestniczył w Zlocie Narciarsko-Pieszym o Puchar Przechodni Starosty Strzyżowskiego. Strzelcy z naszej szkoły szli z grupą Klubu PTTK Pol-Survival prowadzonego przez Pana Zygmunta Solarskiego „Pigmeja”. Idąc trasą Survivalową z Woli Zgłobieńskiej do Pstrągowej Górnej pod opieką mgr Sławomira Sączawy przemaszerowali 14 km.

Droga Krzyżowa – Plac Śreniawitów – Klasztor oo. Bernardynów

W piątek 16 lutego 2018 r. Strzelcy w tym z Samodzielnego Plutonu Medycznego JS2021, wraz z Orlętami (dziećmi Braci Strzeleckiej) zabezpieczali uroczystą Drogę Krzyżową na trasie Plac Śreniawitów- Klasztor oo. Bernardynów

Zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy na Polu Walki w terenie

Obchody Święta Trzech Króli w Rzeszowie

6 stycznia 2018 r. Związek Strzelecki „Strzelec” JP w Rzeszowie czynnie uczestniczył w obchodach Święta Trzech Króli. Zadaniem „Strzelca” była pomoc w zabezpieczaniu imprezy. Dwójka Strzelców z naszej szkoły również brała czynny udział wraz z mgr Sławomirem Sączawą gdzie wraz z Orlętami (dziećmi Braci Strzeleckiej) zabezpieczali dzieci przebrane za owieczki z przedszkola Sióstr Serafinek z Rzeszowa.

Ćwiczenia Pierwszej Pomocy na Polu Walki

Samodzielny Pluton Medyczny JS2021 w skład którego wchodzą słuchacze naszej szkoły szlifuje formę z ćwiczeń pierwszej pomocy – rana postrzałowa nogi.

Ewakuacja rannego ćwiczenia na sali gimnastycznej

Uroczysta przysięga Obrony Terytorialnej w Rzeszowie

W sobotę 25 listopada 2017 r. o godz. 16 odbyła się uroczysta msza w Kościele pw. Św. Józefa w przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie a po mszy, pododdziały 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz ze strzelcami przemaszerowali ulicami Lubelską, Marszałkowską i Cieplińskiego pod pomnik Żołnierzy Wyklętych gdzie odbył się Uroczysty Capstrzyk.

Całość była preludium do niedzielnej uroczystej przysięgi Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie

Kwesta na rzecz budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie

W dniu 4 listopada młodzież naszej szkoły brała udział w kweście na rzecz budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Młodzież z kierunku Technik Masażysta wraz z słuchaczami ze związku strzeleckiego Strzelec JP (samodzielny Pluton Medyczny) zebrała trzy pełne puszki datków. Akcja w C.H.Galeria Rzeszów spotkała się z dużym odzewem mieszkańców, którzy chętnie wspomagali budowę pomnika J. Piłsudskiego.

W kweście brali udział: Aleksandra Dyląg, Gabriela Hryniszyn, Marta Zaborniak, Bernadeta Warzybok, Dawid Kozłowski, pod opieką nauczyciela mgr Sławomira Sączowy. Natalia Draus i Dawid Kozłowski pod opieką nauczycieli mgr Małgorzaty Rysz i mgr Ewy Warmuzińskiej zorganizowali pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej który wzbudził duże zainteresowanie.


Zajęcia zapoznawcze z bronią nowoutworzonej Drużyny Strzeleckiej


Opiekunem Organizacji Strzeleckiej „Strzelec” w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie jest  mgr Sławomir Sączawa.

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.