Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego

ROZPOCZYNAMY NABÓR – 1 ZAJĘCIA 14 STYCZNIA 2023


Kontakt w sprawie kursu: kurszielarski@medyk-studium.pl

Kwestionariusz osobowy dla uczestników – pobierz

Wpłaty należy wykonywać od 2 do 14 stycznia 2023  podając w tytule wpłaty: Kurs Towaroznawstwo Zielarskie opłata za: imię i nazwisko osoby zapisanej na kurs

Załącznik do kwestionariusza o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

PODSTAWA PRAWNA:
Kurs jest organizowany w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza-aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196).
Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kurs obejmuje wiedzę z zakresu:

Jedynym wymogiem formalnym do uczestnictwa w kursie jest pełnoletniość kandydata.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r., Dz. U. z 17 lutego 2012, poz. 186 wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118)

CEL KURSU:

Kurs towaroznawstwa zielarskiego przeznaczony jest dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku sprzedawcy w sklepach zielarskich lub medycznych, bądź założyć swój własny sklep.

Kurs jest również adresowany dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fitoterapii i działania farmakologicznego ziół i roślin użytkowych.

CZAS TRWANIA:

Kurs w trybie zaocznym – 8 weekendów (90 h).

MIEJSCE:

Siedziba naszej placówki.

ILOŚĆ MIEJSC: 25 max.

KOSZT : 570 zł

NAJBLIŻSZY TERMIN:

14 stycznia

Warunki uczestnictwa:

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.