Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego

ROZPOCZYNAMY NABÓR – 1 ZAJĘCIA 14 STYCZNIA 2023


Kontakt w sprawie kursu: kurszielarski@medyk-studium.pl

Kwestionariusz osobowy dla uczestników – pobierz

Wpłaty należy wykonywać od 2 do 14 stycznia 2023  podając w tytule wpłaty: Kurs Towaroznawstwo Zielarskie opłata za: imię i nazwisko osoby zapisanej na kurs

Załącznik do kwestionariusza o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

PODSTAWA PRAWNA:
Kurs jest organizowany w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza-aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196).
Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kurs obejmuje wiedzę z zakresu:

Jedynym wymogiem formalnym do uczestnictwa w kursie jest pełnoletniość kandydata.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r., Dz. U. z 17 lutego 2012, poz. 186 wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118)

CEL KURSU:

Kurs towaroznawstwa zielarskiego przeznaczony jest dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku sprzedawcy w sklepach zielarskich lub medycznych, bądź założyć swój własny sklep.

Kurs jest również adresowany dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fitoterapii i działania farmakologicznego ziół i roślin użytkowych.

CZAS TRWANIA:

Kurs w trybie zaocznym – 8 weekendów (90 h).

MIEJSCE:

Siedziba naszej placówki.

ILOŚĆ MIEJSC: 25 max.

KOSZT : 570 zł

NAJBLIŻSZY TERMIN:

14 stycznia

Warunki uczestnictwa:

Dostępność