Technik masażysta

Pracownie kierunku Technik Masażysta zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Nauka na kierunku kształcenia trwa 2 lata. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego i w odnowie biologicznej.

Miejsce pracy:

Przedmioty objęte planem nauczania

Słuchacze kierunku odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w następujących placówkach:

Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie

Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.