Technik masażysta

Pracownie kierunku Technik Masażysta zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Nauka na kierunku kształcenia trwa 2 lata. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego i w odnowie biologicznej.

Miejsce pracy:

Przedmioty objęte planem nauczania

Słuchacze kierunku odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w następujących placówkach:

Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie

Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność