Technik masażysta

Nauka na kierunku kształcenia trwa 2 lata. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego i w odnowie biologicznej.

Miejsce pracy:

– placówki służby zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej),

– Niepubliczne Zakłady Opieki Społecznej,

– gabinety prywatne,

– placówki oświatowo-wychowawcze (przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi),

– Sanatoria i gabinety odnowy biologicznej,

Przedmioty objęte planem nauczania

Słuchacze kierunku odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w następujących placówkach:

http://www.wzsrzeszow.pl/

http://www.szpital2.rzeszow.pl/

http://www.szpitalmsw.rzeszow.pl/


Dostępność