Asystentka Stomatologiczna

Pracownie kierunku Asystentka Stomatologiczna zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Nauka na kierunku Asystentka Stomatologiczna trwa 1 rok. Absolwent kierunku współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych. Pomaga w prowadzeniu  działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym, poradni stomatologicznej. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej jest połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, nabytymi podczas zajęć. Asystentka stomatologiczna przygotowuje: gabinet do pracy, pacjenta do zabiegu, odpowiednie zestawy narzędzi, materiałów i leków, odpowiada za dezynfekcje i sterylizacje narzędzi oraz utrzymanie czystości w gabinecie. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności posługiwania się językiem migowym i angielskim w zawodzie oraz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe prowadzone są w profesjonalnych gabinetach stomatologicznych.

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.