Asystentka Stomatologiczna

Pracownie kierunku Asystentka Stomatologiczna zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Nauka na kierunku Asystentka Stomatologiczna trwa 1 rok. Absolwent kierunku współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych. Pomaga w prowadzeniu  działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym, poradni stomatologicznej. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej jest połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, nabytymi podczas zajęć. Asystentka stomatologiczna przygotowuje: gabinet do pracy, pacjenta do zabiegu, odpowiednie zestawy narzędzi, materiałów i leków, odpowiada za dezynfekcje i sterylizacje narzędzi oraz utrzymanie czystości w gabinecie. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności posługiwania się językiem migowym i angielskim w zawodzie oraz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe prowadzone są w profesjonalnych gabinetach stomatologicznych.

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność