Opiekunka dziecięca

Zawód dający kwalifikacje do pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, do czwartego roku życia, w żłobkach, klubach dziecięcych, domach dziecka, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach i w rodzinach w kraju i za granicą. Nauka trwa 2 lata.

Słuchaczki odbywają praktyki zawodowe w domu dziecka, żłobkach i na szpitalnych oddziałach dziecięcych.

 

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność