O szkole

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie jest publiczną policealną szkołą zawodową na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie.

W skład Centrum wchodzą:
Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Szkoła kształci młodzież i dorosłych w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych w systemie dziennym i w formie stacjonarnej i zaocznej.

Medyczna Szkoła Policealna kształci w zawodach:

W systemie dziennym w zawodach:

W systemie stacjonarnym w zawodach:

W systemie zaocznym w zawodach:

Centrum może prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych tj.:

Szkoła zapewnia:

Absolwenci naszej szkoły są bardzo dobrze przygotowani do pracy w kraju i za granicą, co potwierdzają coroczne wyniki egzaminów zawodowych.

Dostępność