Kurs umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Zapraszamy na Kurs podstawowej pierwszej pomocy.
Szczególnie zachęcamy zakłady pracy do skorzystania z naszej oferty i skierowania do nas na edycję kursu grup pracowniczych z zakładów pracy.
Ilość uczestników kursu – nie więcej niż 15 osób w grupie ćwiczeniowej.

Informacje i zgłoszenia na kurs, udzielane w sekretariacie: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów.

Treści kursu zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. obejmuje zabiegi mające na celu udzielenie pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Czas trwania – liczba godzin kształcenia: 10 godzin dydaktycznych na grupę.

Wymagania wstępne dla uczestników: do części ćwiczeniowej zajęć należy zaopatrzyć się w wygodne – sportowe, niekrępujące ruchów ubranie.

Sposób realizacji:

Cele kształcenia:

Wykłady:

Ćwiczenia:

Sposób i forma zaliczenia:

Dojazd:


Dostępność