Kurs umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Zapraszamy na Kurs podstawowej pierwszej pomocy.
OFERTA SKIEROWANA TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH, SZKOLENIE DLA ZAKŁADÓW PRACY, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.
Ilość uczestników kursu – nie więcej niż 15 osób w grupie ćwiczeniowej.

Informacje i zgłoszenia na kurs, udzielane w sekretariacie: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów.

Treści kursu zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. obejmuje zabiegi mające na celu udzielenie pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Czas trwania – liczba godzin kształcenia: 10 godzin dydaktycznych na grupę.

Wymagania wstępne dla uczestników: do części ćwiczeniowej zajęć należy zaopatrzyć się w wygodne – sportowe, niekrępujące ruchów ubranie.

Sposób realizacji:

Cele kształcenia:

Wykłady:

Ćwiczenia:

Sposób i forma zaliczenia:

Dojazd:

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.