Protetyk słuchu

Pracownie kierunku Protetyk Słuchu zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Kierunek kształcący kwalifikowany średni personel medyczny w zakresie świadczenia usług medycznych protetyki słuchu.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnomedyczne i zawodowe.

Szkoła posiada własne, dobrze wyposażone pracownie, w których odbywają się ćwiczenia i zajęcia praktyczne; pracownia otoplastyczna, pracownia audiometryczna, pracownia doboru aparatów słuchowych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w gabinetach protetycznych, przychodni, szpitalu, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, przedszkolu.

Szkoła współpracuje z wiodącymi producentami aparatów słuchowych, organizuje systematyczne szkolenia i prezentacje.

Nauka trwa 2 lata. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje tytuł PROTETYKA SŁUCHU.

 

Ciekawy i przyszłościowy zawód dający możliwość zatrudnienia w:

– gabinetach protetyki słuchu

– pracowniach audiometrycznych

– pracowniach otoplastycznych

– pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego

– jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych

– prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie protetyki słuchu

 

Przedmioty objęte planem nauczania

* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wykaz podręczników na kierunku

Strona tytułowa

Dostępność