Protetyk słuchu

Pracownie kierunku Protetyk Słuchu zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Kierunek kształcący kwalifikowany średni personel medyczny w zakresie świadczenia usług medycznych protetyki słuchu.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnomedyczne i zawodowe.

Szkoła posiada własne, dobrze wyposażone pracownie, w których odbywają się ćwiczenia i zajęcia praktyczne; pracownia otoplastyczna, pracownia audiometryczna, pracownia doboru aparatów słuchowych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w gabinetach protetycznych, przychodni, szpitalu, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, przedszkolu.

Szkoła współpracuje z wiodącymi producentami aparatów słuchowych, organizuje systematyczne szkolenia i prezentacje.

Nauka trwa 2 lata. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje tytuł PROTETYKA SŁUCHU.

 

Ciekawy i przyszłościowy zawód dający możliwość zatrudnienia w:

– gabinetach protetyki słuchu

– pracowniach audiometrycznych

– pracowniach otoplastycznych

– pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego

– jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych

– prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie protetyki słuchu

 

Przedmioty objęte planem nauczania

* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wykaz podręczników na kierunku

Strona tytułowa

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.