Zajęcia sportowe

Zajęcia pozalekcyjne w plenerze – Nordic Walking – prowadzący mgr Sławomir Sączawa

Żeńska drużyna siatkówki – trener mgr Marek Samolewicz http://msprzeszow.blogspot.com

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.