INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE „KSZTAŁCENIE” o nazwie POPOJUTRZE

Czy można przygotować kogoś do egzaminu praktycznego w zawodzie bez możliwości poprowadzenia zajęć praktycznych? To pytanie pojawiło się w głowach wielu nauczycieli zawodu wiosną 2020 roku, który był początkiem pandemii i zapoczątkował ograniczenia w funkcjonowaniu nauczania w szkołach oraz zdalne nauczanie. Rozwiązaniem wydawało się być zastosowanie metod aktywnych w nauczaniu zawodu w połączeniu z technikami technologii komputerowej jaka stała się wymogiem edukacji w trakcie zdalnego nauczania. Taki pomysł jako wstępny plan zaradzenia trudnościom powstał w głowach nauczycieli praktycznej nauki zawodu naszej szkoły.

Dalsze jego dzieje to opisane rozwiązanie pod tytułem” Narzędzia TIK w projekcie edukacyjnym w nauce zawodu”, dopracowane dzięki współpracy naszych nauczycieli oraz zespołowi ekspertów tworzących INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE „KSZTAŁCENIE” o nazwie POPOJUTRZE. To jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze „KSZTAŁCENIE”. Nasz pomysł został poddany procesowi inkubacji POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Po przejściu III etapów wsparcia nasza Innowacja Społeczna w obszarze kształcenia ma szansę poprawić jakość kształcenia w zawodzie.

Proces wsparcia oparty jest na DESIGN THINKING, która to metodę wykorzystuje realizator projektu POPOJUTRZE 2.0 tj. SENSE consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pracując z grupami formalnymi i nieformalnymi Innowatorów z całej Polski.

INKUBATOR POPOJUTRZE 2.0 to miejsce dla wszystkich chcących rozwijać i testować swoje pomysły, produkty i rozwiązania przy udziale grupy ekspertów , tutorów oraz oferowanym przez nich wsparciu finansowym.

Podczas I Warsztatu w ramach PREINKUBACJI projektu POPOJUTRZE 2.0. on-line

Podczas I Warsztatu w ramach PREINKUBACJI projektu POPOJUTRZE 2.0. on-line

Czy nasz pomysł na poprawę jakości kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie metody projektu edukacyjnego w połączeniu z technikami zdalnego nauczania na zajęciach praktycznych nauki zawodu jest dobry? Czy możliwy do zrealizowania? Czy można nauczyć zarówno słuchaczy , jak i nauczycieli tych technik ? Czy będą chcieli się nauczyć?

Te i inne pytania były przedmiotem kilku kolejnych spotkań z ekspertami POPOJUTRZE 2.0

Zdjęcie przedstawia fragment prezentacji ze spotkania on-line

W listopadzie 2021 r. nasz projekt pod nadzorem tutorów Projektu POPOJUTRZE 2.0 został dopracowany na tyle, że mogliśmy przystąpić do realizacji założeń przy wykorzystaniu przyznanego grantu, a w styczniu 2022 r. zakończyliśmy I etap działań czyli opracowany został prototypowy scenariusz zajęć na kierunku Technik usług kosmetycznych naszej szkoły. Zakończyliśmy także testowanie tego scenariusza poprzez badanie opinii na jego temat.

W testowaniu brała udział grupa słuchaczek i nauczyciele praktycznej nauki zawodu tego kierunku.

Opracowanie wyników testowania pozwoli na ocenę szans naszego rozwiązania jako innowacji w obszarze kształcenie.

 

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.