INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE „KSZTAŁCENIE” o nazwie POPOJUTRZE

Czy można przygotować kogoś do egzaminu praktycznego w zawodzie bez możliwości poprowadzenia zajęć praktycznych? To pytanie pojawiło się w głowach wielu nauczycieli zawodu wiosną 2020 roku, który był początkiem pandemii i zapoczątkował ograniczenia w funkcjonowaniu nauczania w szkołach oraz zdalne nauczanie. Rozwiązaniem wydawało się być zastosowanie metod aktywnych w nauczaniu zawodu w połączeniu z technikami technologii komputerowej jaka stała się wymogiem edukacji w trakcie zdalnego nauczania. Taki pomysł jako wstępny plan zaradzenia trudnościom powstał w głowach nauczycieli praktycznej nauki zawodu naszej szkoły.

Dalsze jego dzieje to opisane rozwiązanie pod tytułem” Narzędzia TIK w projekcie edukacyjnym w nauce zawodu”, dopracowane dzięki współpracy naszych nauczycieli oraz zespołowi ekspertów tworzących INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE „KSZTAŁCENIE” o nazwie POPOJUTRZE. To jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze „KSZTAŁCENIE”. Nasz pomysł został poddany procesowi inkubacji POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Po przejściu III etapów wsparcia nasza Innowacja Społeczna w obszarze kształcenia ma szansę poprawić jakość kształcenia w zawodzie.

Proces wsparcia oparty jest na DESIGN THINKING, która to metodę wykorzystuje realizator projektu POPOJUTRZE 2.0 tj. SENSE consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pracując z grupami formalnymi i nieformalnymi Innowatorów z całej Polski.

INKUBATOR POPOJUTRZE 2.0 to miejsce dla wszystkich chcących rozwijać i testować swoje pomysły, produkty i rozwiązania przy udziale grupy ekspertów , tutorów oraz oferowanym przez nich wsparciu finansowym.

Podczas I Warsztatu w ramach PREINKUBACJI projektu POPOJUTRZE 2.0. on-line

Podczas I Warsztatu w ramach PREINKUBACJI projektu POPOJUTRZE 2.0. on-line

Czy nasz pomysł na poprawę jakości kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie metody projektu edukacyjnego w połączeniu z technikami zdalnego nauczania na zajęciach praktycznych nauki zawodu jest dobry? Czy możliwy do zrealizowania? Czy można nauczyć zarówno słuchaczy , jak i nauczycieli tych technik ? Czy będą chcieli się nauczyć?

Te i inne pytania były przedmiotem kilku kolejnych spotkań z ekspertami POPOJUTRZE 2.0

Zdjęcie przedstawia fragment prezentacji ze spotkania on-line

W listopadzie 2021 r. nasz projekt pod nadzorem tutorów Projektu POPOJUTRZE 2.0 został dopracowany na tyle, że mogliśmy przystąpić do realizacji założeń przy wykorzystaniu przyznanego grantu, a w styczniu 2022 r. zakończyliśmy I etap działań czyli opracowany został prototypowy scenariusz zajęć na kierunku Technik usług kosmetycznych naszej szkoły. Zakończyliśmy także testowanie tego scenariusza poprzez badanie opinii na jego temat.

W testowaniu brała udział grupa słuchaczek i nauczyciele praktycznej nauki zawodu tego kierunku.

Opracowanie wyników testowania pozwoli na ocenę szans naszego rozwiązania jako innowacji w obszarze kształcenie.

 

Dostępność