Współpraca ze szkołą IES La Quintana Hiszpania

6.04.2022 r. spotkanie nauczycieli uczących w naszej szkole z uczestnikami projektu Erasmus+ z Hiszpanii

W dniu 6.04.2022 r. odbyło się spotkanie nauczycieli uczących w naszej szkole z uczestnikami projektu Erasmus+ z Hiszpanii, który to projekt nasza Szkoła realizuje w ramach współpracy zagranicznej.

W spotkaniu tym uczestniczyli tegoroczni Goście ze szkoły IES Nº1 Gijón w Hiszpanii – słuchaczka i nauczycielka ucząca na kierunku Esthetics and Beauty  Pani dyrektor mgr Halina Hader oraz nauczyciele uczący w naszej Szkole na kierunku Technik usług kosmetycznych mgr Lucyna Zięba, mgr Katarzyna Ruszel, mgr Barbara Dulla, dr ks. Tomasz Fularz.

Obie Panie, które przyjechały do nas ze szkoły partnerskiej, przez kilka dni uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w Szkole. Pani Luz Colino nauczycielka brała udział w formie doskonalenia zawodowego tzw. „job shadowing”, natomiast słuchaczka Pani Desirée Correa realizuje praktykę zawodową w ramach współpracy pomiędzy szkołami.

Spotkanie odbyło się w ramach zespołu przedmiotowego kierunku Technik Usług Kosmetycznych, a jednocześnie stanowiło podsumowanie naszej współpracy z Gośćmi z Hiszpanii. Głównym tematem rozmów okazała się kwestia porównania systemu edukacji obowiązującego w Polsce oraz w Hiszpanii, w tym także różnice oraz podobieństwa programów nauczania, organizacji zajęć praktycznych, czy też praktyk zawodowych.

Na koniec nasi Goście otrzymali małe upominki, które, mamy nadzieję, będą stanowiły miłe wspomnienie wizyty w „Medyku”.

 

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.