Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ w Hiszpanii

Wyjazd szkoleniowy Erasmus+ w La Quintana Hiszpania

Wywiad z uczestnikami spotkania Erasmus+ w telewizji regionalnej

W dniach 6-11 lutego 2017 roku nauczyciele MSCKZiU w Rzeszowie odwiedzili szkolę partnerską IES La Quintana w Hiszpanii. Wyjazd miał na celu uczestnictwo w programie szkoleniowym dla nauczycieli zrealizowanym w ramach wspólnie opracowanego projektu Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne
Programu Erasmus+ pt. „Rozwijanie profesjonalizmu”.

W wyjeździe uczestniczyli nauczyciele kierunków, które zostały wybrane jako wspólne dla obu szkól partnerskich tj. opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna oraz technik dentystyczny oraz nauczyciel języka angielskiego, gdyż język ten jest językiem komunikacji w projekcie.

Takie programy szkoleniowe przygotowuje każda szkoła partnerstwa La Quintana Hispania, SGE FORM Włochy oraz MSCKZiU w Rzeszowie jako szkoła koordynująca działania w projekcie polegającym na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w zawodach medycznych nauczanych w każdej, partnerskiej szkole.

Nauczyciele uczestniczyli w licznych zajęciach praktycznych oraz wykładach zarówno jako obserwatorzy, jak również współprowadzący.

Na kierunku opiekun medyczny pokaz najlepszych praktyk dotyczył anatomii układu oddechowego, diety śródziemnomorskiej, jak również pielęgnacji osoby leżącej.

Na kierunku higienistka stomatologiczna odbyły się pokazy zakładania koferdamu, mieszania mas alginatowych.

Natomiast na kierunku technik dentystyczny zrealizowano zajęcia praktyczne z modelarstwa oraz protez ruchomych wspartych na implantach. Nauczyciele zawodu uczestniczyli również w zajęciach języka angielskiego zawodowego, a nauczyciel języka angielskiego przeprowadziła lekcję języka angielskiego dla uczniów jednej z młodszych klas.

Program szkoleniowy obejmował także pokaz organizacji staży i praktyk zawodowych dla słuchaczy szkoły La Quintana. W związku z tym nauczyciele mieli okazję zwiedzić szpital, przychodnię oraz 2 prywatne pracownie protetyczne.

Udział w wyjeździe należał do bardzo udanych zarówno pod względem merytorycznym , jak również kulturalnym. Każdy z nauczycieli, zainspirowany tym co zobaczył w Hiszpanii, wrócił do Polski pełen nowych pomysłów i chęci do ich wdrażania zmian w ojczystej placówce.

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.