Opiekun medyczny

Nauka trwa 1 rok. Daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w krótkim czasie. Przygotowuje do pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej nad osobą chorą i niesamodzielną w oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, domach pomocy społecznej.

Umiejętności praktyczne  słuchacze zdobywają w doskonale wyposażonych pracowniach. Praktyka zawodowa odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych, w instytucjach opiekuńczo-pielęgnacyjnych na terenie miasta i okolic.

Kwalifikacje zawodowe:

– rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,

– pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,

– pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,

– aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,

– zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia,

– wykonywanie zabiegów higienicznych,

– współdziałanie z zespołem opiekuńczo-terapeutycznym,

– asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,

– konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich i higienicznych,

– popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,

Przedmioty objęte planem nauczania

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
Terminy praktyk zawodowych

Strona tytułowa


Dostępność