Opiekun medyczny

Pracownie kierunku Opiekun Medyczny zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Nauka trwa 1,5 roku. Daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w krótkim czasie. Przygotowuje do pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej nad osobą chorą i niesamodzielną w oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, domach pomocy społecznej.

Umiejętności praktyczne  słuchacze zdobywają w doskonale wyposażonych pracowniach. Praktyka zawodowa odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych, w instytucjach opiekuńczo-pielęgnacyjnych na terenie miasta i okolic.

Wykaz podręczników na kierunkuDostępność