Kontakt

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów
Tel. 17 85-365-54, 17 85-814-20
fax: 17 85-391-91
e-mail: medyk@medyk-studium.pl

Dyrektor:

mgr farm. Jacek Brodziński

Wicedyrektor:

mgr Halina Hader
tel. 17 85-814-23
e-mail: wicedyrektor@medyk-studium.pl

Kierownicy szkolenia praktycznego:

Kierunków: technik masażysta, technik elektroradiolog
mgr Konrad Wydrzyński
tel. 17 85-814-36
e-mail: k_wydrzynski@medyk-studium.pl

Kierunków: technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca stacjonarna i zaoczna, protetyk słuchu zaoczny, opiekun medyczny
mgr Małgorzata Rysz
tel. 17 85-814-38
e-mail: m_rysz@medyk-studium.pl

Kierunków: technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych dzienny i zaoczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna
lic. tech. dent. Maciej Kazimirowicz
e-mail: m_kazimirowicz@medyk-studium.pl

Kierownik Domu Słuchacza:

mgr Elżbieta Guzik
tel. 17 85-814-33
e-mail: kierownik_internatu@medyk-studium.pl

Kierownik Działu Administracyjnego:

mgr Mirosław Chmaj
tel. 17 85-814-32
e-mail: kierownik_adm@medyk-studium.pl

Kierownik stołówki:

lic. Anna Ząbek
tel. 17 85-814-26
e-mail: kier_stolowki@medyk-studium.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: iod@medyk-studium.pl

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.