STOŁÓWKA MSCKZiU

Szkolna kuchnia codziennie przygotowuje świeże zestawy obiadowe
(zupa+drugie danie+kompot), które wydawane są słuchaczom na szkolnej stołówce.

Wydawanie obiadów od 11:45 do 15:30

KIEROWNIK STOŁÓWKI

lic. Anna Ząbek

godz. pracy 7:30-15:30
tel. (17) 8581426

OPŁATY ZA OBIADY

STAWKA ZA OBIADY

  • słuchacze – 9,50 zł/obiad
  • nauczyciel – 20,00 zł/obiad
  • pracownik – 20,52 zł/obiad

Informacja na temat płatności za wyżywienie w miesiącu listopad 2023 r.

Opłat za obiady należy dokonywać do 5-tego każdego miesiąca.

Ilość dni żywieniowych – 19.

Opłata za wyżywienie w miesiącu – listopadzie wynosi:

Termin płatności: 01.11.2023 – 05.11.2023 r.

Płatność – przelew.

Dane do przelewu:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

NUMER KONTA:

03 1090 2750 0000 0001 4750 4519

W tytule: Nazwisko i imię, kierunek kształcenia, miesiąc, dopisek – opłata za obiady.

W razie braku wpłaty do dnia 10 danego miesiąca zostaną naliczone odsetki ustawowe.

Karta obiadowa zostaje wydana po okazaniu dowodu wpłaty Kierownikowi Stołówki

REZYGNACJA Z OBIADÓW

W przypadku nieobecności w szkole lub rezygnacji z posiłku w danym dniu zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

Odpisy na kolejny dzień można zgłosić tylko do godz. 12:00 .

Odpisy można zgłaszać u kierownika stołówki pod numer (17) 8581426 lub na adres e-mail: kier_stolowki@medyk-studium.pl

Dostępność