STOŁÓWKA MSCKZiU

W dniu 19.10.2020 r. tj. poniedziałek obiad zostaje odwołany.

Po otrzymaniu nowych grafików zajęć proszę o kontakt telefoniczny – 178581426 lub mailowy kier_stolowki@medyk-studium.pl w poniedziałek w godzinach 7.30-14.30, w celu określenia kolejnych obiadów.

Kierownik stołówki.

Szkolna kuchnia codziennie przygotowuje świeże zestawy obiadowe
(zupa+drugie danie+kompot), które wydawane są słuchaczom na szkolnej stołówce.

Wydawanie obiadów od 11:45 do 15:30

KIEROWNIK STOŁÓWKI

lic. Anna Ząbek

godz. pracy 7:30-15:30
tel. (17) 8581426

OPŁATY ZA OBIADY

Stawka żywieniowa za obiady:

  • słuchacze – 6,50 zł./obiad
  • nauczyciel – 12,00 zł./obiad
  • pracownik – 12,42 zł./obiad

Informacja na temat płatności za wyżywienie w miesiącu październik 2020 r.

Opłat za obiady należy dokonywać do 5-tego każdego miesiąca.

Ilość dni żywieniowych – 21.

Opłata za wyżywienie w miesiącu – październik wynosi:

– dla słuchaczy – 136,50 zł.

– dla nauczycieli – 252,00 zł.

– dla pracowników – 260,82 zł.

Termin płatności: 01.10.2020 – 05.10.2020 r.

Płatność – przelew.

Dane do przelewu:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

NR KONTA:

86 1020 4391 0000 6902 0159 5263

W tytule: Nazwisko i imię, kierunek kształcenia, miesiąc, dopisek – opłata za obiady.

Od dnia 01.11.2018 r. w razie braku wpłaty do dnia 10 danego miesiąca zostaną naliczone odsetki ustawowe.

Karta obiadowa zostaje wydana po okazaniu dowodu wpłaty Kierownikowi Stołówki

REZYGNACJA Z OBIADÓW

W przypadku nieobecności w szkole lub rezygnacji z posiłku w danym dniu zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

Odpisy można zgłaszać u kierownika stołówki pod numer (17) 8581426.

Odpisy na kolejny dzień można zgłosić tylko do godz. 12:00 .


Dostępność