STOŁÓWKA MSCKZiU

Szkolna kuchnia codziennie przygotowuje świeże zestawy obiadowe
(zupa+drugie danie+kompot), które wydawane są słuchaczom na szkolnej stołówce.

Wydawanie obiadów od 11:45 do 15:30

KIEROWNIK STOŁÓWKI

lic. Anna Ząbek

godz. pracy 7:30-15:30
tel. (17) 8581426

OPŁATY ZA OBIADY

STAWKA ZA OBIADY

  • słuchacze – 9,50 zł/obiad
  • nauczyciel – 20,00 zł/obiad
  • pracownik – 20,52 zł/obiad

Informacja na temat płatności za wyżywienie w miesiącu marzec 2024 r.

Opłat za obiady należy dokonywać do 5-tego każdego miesiąca.

Ilość dni żywieniowych – 18.

Opłata za wyżywienie w miesiącu – marzec wynosi:

Termin płatności: 01.03.2024 – 05.03.2024 r.

Płatność – przelew.

Dane do przelewu:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

NUMER KONTA:

03 1090 2750 0000 0001 4750 4519

W tytule: Nazwisko i imię, kierunek kształcenia, miesiąc, dopisek – opłata za obiady.

W razie braku wpłaty do dnia 10 danego miesiąca zostaną naliczone odsetki ustawowe.

Karta obiadowa zostaje wydana po okazaniu dowodu wpłaty Kierownikowi Stołówki

REZYGNACJA Z OBIADÓW

W przypadku nieobecności w szkole lub rezygnacji z posiłku w danym dniu zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

Odpisy na kolejny dzień można zgłosić tylko do godz. 12:00 .

Odpisy można zgłaszać u kierownika stołówki pod numer (17) 8581426 lub na adres e-mail: kier_stolowki@medyk-studium.pl

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.