STOŁÓWKA MSCKZiU

Szkolna kuchnia codziennie przygotowuje świeże zestawy obiadowe
(zupa+drugie danie+kompot), które wydawane są słuchaczom na szkolnej stołówce.

Wydawanie obiadów od 11:45 do 15:30

KIEROWNIK STOŁÓWKI

lic. Anna Ząbek

godz. pracy 7:30-15:30
tel. (17) 8581426

OPŁATY ZA OBIADY

Stawka żywieniowa za obiady:

  • słuchacze – 6,50 zł./obiad
  • nauczyciel – 13,50 zł./obiad
  • pracownik – 14,04 zł./obiad

Informacja na temat płatności za wyżywienie w miesiącu grudzień 2021 r.

Opłat za obiady należy dokonywać do 5-tego każdego miesiąca.

Ilość dni żywieniowych – 13.

Opłata za wyżywienie w miesiącu – grudzień wynosi:

Termin płatności: 01.12.2021 – 05.12.2021 r.

Płatność – przelew.

Dane do przelewu:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

UWAGA NOWY NUMER KONTA (PŁATNOŚCI OD KWIETNIA 2021):

03 1090 2750 0000 0001 4750 4519

W tytule: Nazwisko i imię, kierunek kształcenia, miesiąc, dopisek – opłata za obiady.

Od dnia 01.11.2018 r. w razie braku wpłaty do dnia 10 danego miesiąca zostaną naliczone odsetki ustawowe.

Karta obiadowa zostaje wydana po okazaniu dowodu wpłaty Kierownikowi Stołówki

REZYGNACJA Z OBIADÓW

W przypadku nieobecności w szkole lub rezygnacji z posiłku w danym dniu zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

Odpisy można zgłaszać u kierownika stołówki pod numer (17) 8581426 lub na adres e-mail: kier_stolowki@medyk-studium.pl

.

Odpisy na kolejny dzień można zgłosić tylko do godz. 12:00 .


Dostępność