Florysta

Nauka na kierunku Florysta trwa 1 rok.

Florysta jest specjalistą w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych różnego typu. Do głównych zadań florysty należą: opracowywanie projektów dekoracji roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego.

Florysta obok świadczonych usług w zakresie aranżacji roślinnych, może prowadzić działalność handlową obejmującą asortyment roślin, materiałów dekoracyjnych, naczyń i pojemników, podłoży kwiatowych itp.

Ze względu na pracę związaną z licznymi kontaktami z klientami, konieczna jest zdolność nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich. Florysta może pracować indywidualnie lub zespołowo. Ważnymi cechami psychofizycznymi, przydatnymi w zawodzie są: sprawność manualna, uzdolnienia artystyczne, wrażliwość estetyczna i kreatywność.

Główne miejsca zatrudnienia florysty to:

W czasie nauki zdobywa się wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.