Florysta

Nauka na kierunku Florysta trwa 1 rok.

Florysta jest specjalistą w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych różnego typu. Do głównych zadań florysty należą: opracowywanie projektów dekoracji roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego.

Florysta obok świadczonych usług w zakresie aranżacji roślinnych, może prowadzić działalność handlową obejmującą asortyment roślin, materiałów dekoracyjnych, naczyń i pojemników, podłoży kwiatowych itp.

Ze względu na pracę związaną z licznymi kontaktami z klientami, konieczna jest zdolność nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich. Florysta może pracować indywidualnie lub zespołowo. Ważnymi cechami psychofizycznymi, przydatnymi w zawodzie są: sprawność manualna, uzdolnienia artystyczne, wrażliwość estetyczna i kreatywność.

Główne miejsca zatrudnienia florysty to:

W czasie nauki zdobywa się wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

Dostępność