Technik dentystyczny

Nauka trwa 2,5 roku.

Dlaczego warto uczyć się na wydziale Techniki Dentystycznym, CAD/CAM, Implanto-Protetyka – kliknij

Zakres nauki obejmuje odtworzenie warunków żucia, kosmetyki i funkcji, wykonywanie protez zębowych i ortodontycznych. W związku z coraz nowszymi technikami pracy (np. w akrylu, kompozycie, ceramice, metalurgii) słuchacze mają możliwość pogłębiać swoje umiejętności biorąc udział w kursach zawodowych, “letnich szkołach” kończących się uzyskiwaniem certyfikatów. Absolwenci mogą pracować w pracowniach protetycznych i prywatnych laboratoriach dentystycznych.

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność