Technik dentystyczny

Nauka trwa 2,5 roku.

Dlaczego warto uczyć się na wydziale Techniki Dentystycznym, CAD/CAM, Implanto-Protetyka – kliknij

Zakres nauki obejmuje odtworzenie warunków żucia, kosmetyki i funkcji, wykonywanie protez zębowych i ortodontycznych. W związku z coraz nowszymi technikami pracy (np. w akrylu, kompozycie, ceramice, metalurgii) słuchacze mają możliwość pogłębiać swoje umiejętności biorąc udział w kursach zawodowych, „letnich szkołach” kończących się uzyskiwaniem certyfikatów. Absolwenci mogą pracować w pracowniach protetycznych i prywatnych laboratoriach dentystycznych.

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.