Higienistka stomatologiczna

Pracownie kierunku Higienistka Stomatologiczna zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Nauka na kierunki Higienistka Stomatologiczna trwa 2 lata. Higienistka stomatologiczna pracuje w duecie z lekarzem dentystą przy zabiegach profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz chirurgicznych. Posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych w jamie ustnej pacjenta.

Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej także w szkołach i przedszkolach. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności posługiwania się językiem migowym i angielskim w zawodzie oraz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe prowadzone są w profesjonalnych gabinetach stomatologicznych oraz przychodniach i szpitalach.

 

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.