Higienistka stomatologiczna

Pracownie kierunku Higienistka Stomatologiczna zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: “Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Nauka na kierunki Higienistka Stomatologiczna trwa 2 lata. Higienistka stomatologiczna pracuje w duecie z lekarzem dentystą przy zabiegach profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz chirurgicznych. Posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych w jamie ustnej pacjenta.

Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej także w szkołach i przedszkolach. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności posługiwania się językiem migowym i angielskim w zawodzie oraz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe prowadzone są w profesjonalnych gabinetach stomatologicznych oraz przychodniach i szpitalach.

 

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność