Egzamin zawodowy

Ważne informacje dotyczące Egzaminu Pisemnego z Kwalifikacji – 23 czerwca 2020

W związku ze stanem epidemii i obowiązkiem wprowadzenia w dniu egzaminu szczególnych rygorów sanitarno-epidemiologicznych dyrektor szkoły publikuje informację o salach egzaminacyjnych w których słuchacze poszczególnych kierunków będą zdawali egzamin oraz o szczegółach dotyczących dojścia do tych sal. W dniu egzaminu tj. 23.06.2020 r. dla słuchaczy zdających egzamin z poszczególnych kierunków będą funkcjonowały wejścia do sal egzaminacyjnych wyłącznie wg poniższych schematów (nie będzie możliwości wejścia do szkoły inną drogą).Proszę o zapoznanie się z poniżej umieszczonymi dokumentami.

Organizacja sal i wejść na egzamin pisemny

 

Linki do stron:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

http://www.cke.edu.pl

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

http://www.oke.krakow.pl


Dostępność