Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów:

2-7 czerwca 2023, Etap pisemny – Część pisemna komputerowa
9-13 czerwca 2023 Etap praktyczny – Wykonanie Kwalifikacja MED.01 termin dodatkowy 29 czerwca 2023 (MED.01)
9-15 czerwca 2023 Etap praktyczny – Wykonanie Kwalifikacja MED.10 termin dodatkowy 29 czerwca 2023 (MED.10)

Linki do stron:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Dostępność