Stypendia

W Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie przyznawane jest stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego. Po zaliczeniu każdego semestru słuchacz może starać się o stypendium za wyniki w nauce zgodnie z obowiązującym regulaminem. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres aneta_pl@medyk-studium.pl w terminie do 24.06.2020 r.

regulamin

wniosek str. 1 i 2 (plik excela do wypełnienia)

wniosek str. 1 i 2 (do wydruku plik pdf)

 


Accessibility