Stypendia

W Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie przyznawane jest stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego. Po zaliczeniu każdego semestru słuchacz może starać się o stypendium za wyniki w nauce zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Wypełniony i podpisany wniosek strona 1 i 2 (bez ocen i frekwencji) należy przesłać na adres aneta_pl@medyk-studium.pl lub dostarczyć do pokoju nr 22 w terminie do 18.01.2024 r.

regulamin

wniosek str. 1 i 2 (plik excela do wypełnienia)

wniosek str. 1 i 2 (do wydruku plik pdf)

 

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.