Technik elektroradiolog

Kierunek TECHNIK ELEKTRORADIOLOG w MSCKZiU posiada długoletnią tradycję sięgającą roku 1958. Absolwentami naszej szkoły są niemal wszyscy wykwalifikowani w tej dziedzinie pracownicy województwa podkarpackiego.

Kierunek szkoli średni personel medyczny w zakresie wykonywania badań diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Nauka trwa 2,5 roku. Po ukończeniu, absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog oraz suplement w języku angielskim.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG TO ZAWÓD dający wiele możliwości.

 

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w pracowniach:

Przez okres trzech semestrów słuchacze naszego kierunku odbywają zajęcia praktyczne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Rzeszowie – w pracowniach diagnostyki obrazowej, elektrodiagnostyki i radioterapii wyposażonych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

http://www.szpital2.rzeszow.pl/

http://www.szpital.rzeszow.pl

http://www.wzsrzeszow.pl

http://www.zoz2-rzeszow.med.pl/centrum_diagnostyczne

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność