Technik elektroradiolog

Pracownie kierunku Technik Elektroradiolog zostały doposażone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt.: „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dla potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

Kierunek TECHNIK ELEKTRORADIOLOG w MSCKZiU posiada długoletnią tradycję sięgającą roku 1958. Absolwentami naszej szkoły są niemal wszyscy wykwalifikowani w tej dziedzinie pracownicy województwa podkarpackiego.

Kierunek szkoli średni personel medyczny w zakresie wykonywania badań diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Nauka trwa 2,5 roku. Po ukończeniu, absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog oraz suplement w języku angielskim.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG TO ZAWÓD dający wiele możliwości.

 

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w pracowniach:

Przez okres trzech semestrów słuchacze naszego kierunku odbywają zajęcia praktyczne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Rzeszowie – w pracowniach diagnostyki obrazowej, elektrodiagnostyki i radioterapii wyposażonych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

http://www.szpital2.rzeszow.pl/

http://www.szpital.rzeszow.pl

http://www.wzsrzeszow.pl

http://www.zoz2-rzeszow.med.pl/centrum_diagnostyczne

Przedmioty objęte planem nauczania

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.