Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

 

Medyczna Szkoła Policealna

w Rzeszowie

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021

podania do szkoły przyjmowane są na bieżąco

nauka od dnia 01 września 2020

NAUKA BEZPŁATNA (matura nie jest wymagana)

szkoła dysponuje Domem Słuchacza (Internatem) oraz stołówką szkolną

W czasie trwania epidemii dopuszcza się składanie dokumentów (podanie, życiorys, świadectwo ukończenia szkoły średniej) drogą elektroniczną w postaci skanów (zdjęć) wysłanych na adres medyk@medyk-studium.pl

Jesteś zainteresowany kliknij i wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą

W SYSTEMIE DZIENNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Asystentka stomatologiczna
1 rok
Higienistka stomatologiczna
2 lata
Opiekunka dziecięca
2 lata
Ortoptystka
2 lata
Technik masażysta
2 lata
Technik usług kosmetycznych
2 lata
Technik elektroradiolog
2,5 roku
Technik farmaceutyczny
2,5 roku
Technik sterylizacji medycznej
1 rok

W SYSTEMIE STACJONARNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Asystentka stomatologiczna
1 rok
Higienistka stomatologiczna
2 lata
Terapeuta zajęciowy
2 lata
Technik masażysta
2 lata
Technik sterylizacji medycznej
1 rok

W SYSTEMIE ZAOCZNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Opiekun medyczny
1 rok
Opiekunka dziecięca
2 lata
Technik usług kosmetycznych
2 lata
Protetyk słuchu
2 lata

I. Kandydaci do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły od dnia 1 czerwca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

II. Przyjmowanie kandydatów do szkoły.

III. Postanowienia końcowe.

Predyspozycje psychofizyczne do podjęcia nauki w szkole medyczno-społecznej:

Przeciwwskazania do nauki w zawodach medycznych:


Dostępność