Podolog

Nauka na kierunku kształcenia Podolog trwa 2 lata. Podolog jest specjalistą zajmującym się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości w obrębie kończyn dolnych.

Przygotowany do zawodu specjalista przeprowadza:

Zapotrzebowanie na usługi podologa jest bardzo duże, do czego przyczyniają się choroby cywilizacyjne, np. cukrzyca, otyłość, zmiany naczyniowe.

Wzrasta też liczba osób starszych, niezdolnych do samodzielnej pielęgnacji stóp, która ze względu na ograniczoną sprawność ruchową oraz przewlekłe choroby potrzebuje nie tylko regularnej, ale często specjalistycznej pielęgnacji stóp.

Podolog może podjąć zatrudnienie poza gabinetem usługowym w poradniach diabetologicznych, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, ośrodkach spa.

Wykaz podręczników na kierunku

Dostępność