KURS DLA PRZYSZŁYCH RODZICÓW – WARSZTATY RODZICIELSKIE

CEL KURSU:

Kurs skierowany jest szczególnie do kobiet w ciąży oraz przyszłych rodziców. Celem jest zaznajomienie uczestników kursu z tematyką pielęgnacji i karmienia niemowlęcia, podstawami higieny jamy ustnej u dziecka, przekazanie wiedzy na temat sposobów unikania zagrożeń
w pierwszych miesiącach i latach życia dziecka, udzielania pierwszej pomocy niemowlakowi, a także form zadbania o siebie przez kobiety po urodzeniu dziecka.

CZAS TRWANIA:

Kurs w trybie zaocznym – 3 weekendy (29 h).

MIEJSCE:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

KONTAKT:

tel.: 17 85 814 28

kursdlarodzicow@medyk-studium.pl

ILOŚĆ MIEJSC: 10 osób

KOSZT : 310 zł

NAJBLIŻSZY TERMIN: 13 maja 2023

Zajęcia realizowane będą w formie wykładów i ćwiczeń, które będą obejmować następującą tematykę:

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.