KADRA PEDAGOGICZNA
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie

Kadra pedagogiczna Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie to specjaliści w swoich dziedzinach.

Oprócz nauczycieli etatowych w szkole pracują (w niepełnym wymiarze czasu pracy) specjaliści różnych zawodów dzielący się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

 

Stanowisko Imię i Nazwisko
dyrektor mgr farm. Jacek Brodziński
wicedyrektor mgr Halina Hader
kierownik szkolenia praktycznego mgr Konrad Wydrzyński
kierownik szkolenia praktycznego mgr Małgorzata Rysz
kierownik szkolenia praktycznego lic. tech. dent. Maciej Kazimirowicz
kierownik Internatu mgr Elżbieta Guzik
nauczyciel mgr Marcin Bartyzel
nauczyciel mgr Justyna Barabasz
nauczyciel mgr farm. Anna Czarnik
nauczyciel mgr Anna Maria Czarnik
nauczyciel mgr Barbara Dulla
nauczyciel ks. dr Tomasz Fularz
nauczyciel mgr Edyta Juda
nauczyciel mgr Anna Szczęch
nauczyciel mgr Lilianna Kołwa
nauczyciel mgr Monika Kijowska
nauczyciel mgr farm. Anna Kudroń
nauczyciel mgr Katarzyna Orell
nauczyciel mgr Jakub Popek
nauczyciel mgr Katarzyna Ruszel
nauczyciel mgr Magdalena Rzeszutko
nauczyciel mgr Marek Samolewicz
nauczyciel mgr Sławomir Sączawa
nauczyciel dr Joanna Sobczyk
nauczyciel mgr Ewa Warmuzińska
nauczyciel naucz. Marta Wojnar
nauczyciel mgr Joanna Wydrzyńska
nauczyciel mgr inż. Małgorzata Żelazko
nauczyciel bibliotekarz mgr Barbara Dziuszyńska
nauczyciel bibliotekarz mgr Skoczylas  Renata
nauczyciel bibliotekarz mgr Bazan  Elżbieta
wychowawca w Internacie mgr Anna Głowiak
nauczyciel/wychowawca w Internacie mgr Bartłomiej Skoczylas
Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.