KADRA PEDAGOGICZNA
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie

Kadra pedagogiczna Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie to specjaliści w swoich dziedzinach.

Oprócz nauczycieli etatowych w szkole pracują (w niepełnym wymiarze czasu pracy) specjaliści różnych zawodów dzielący się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Stanowisko Imię i Nazwisko
dyrektor mgr farm. Jacek Brodziński
wicedyrektor mgr Halina Hader
kierownik szkolenia praktycznego mgr Elżbieta Czachor
kierownik szkolenia praktycznego mgr Małgorzata Rysz
kierownik szkolenia praktycznego lic. tech. dent. Maciej Kazimirowicz
kierownik Internatu mgr Elżbieta Guzik
nauczyciel mgr Marcin Bartyzel
nauczyciel mgr farm. Anna Czarnik
nauczyciel mgr Anna Maria Czarnik
nauczyciel mgr Barbara Dulla
nauczyciel ks. dr Tomasz Fularz
nauczyciel mgr Anna Głowiak
nauczyciel mgr Edyta Juda
nauczyciel mgr Anna Kazior
nauczyciel mgr Lilianna Kołwa
nauczyciel mgr farm. Anna Kudroń
nauczyciel mgr Beata Midura
nauczyciel mgr Jakub Popek
nauczyciel mgr Patrycja Pieczonka
nauczyciel mgr Katarzyna Ruszel
nauczyciel mgr Magdalena Rzeszutko
nauczyciel mgr Marek Samolewicz
nauczyciel mgr Sławomir Sączawa
nauczyciel mgr Joanna Sobczyk
nauczyciel mgr Ewa Warmuzińska
nauczyciel mgr Lucyna Zięba
nauczyciel mgr inż. Małgorzata Żelazko
nauczyciel mgr Bartłomiej Skoczylas
nauczyciel mgr Joanna Wydrzyńska
nauczyciel mgr Konrad Wydrzyński
nauczyciel bibliotekarz mgr Magdalena Dębowska
nauczyciel bibliotekarz mgr Justyna Barabasz
nauczyciel bibliotekarz mgr Małgorzata Mastej-Sas
wychowawca w Internacie mgr Anna Dulla
wychowawca w Internacie mgr Marta Nosek

Dostępność