KWIECIEŃ-MAJ 2017 HISZPANIA

Mobilność łączona dla słuchaczy

Podczas drugiej mobilności łączonej, która odbyła się w Hiszpanii 4 słuchaczy i jeden nauczyciel z Polski oraz 3 słuchaczy z Włoch zostali podzieleni na trzy grupy, każda miała inaczej zorganizowane zajęcia.
Odbyte zajęcia to np. modelowanie w wosku, angielski zawodowy, protezy całkowite, ortodoncja, odontologia, patofizjologia, pierwsza pomoc. Nauczyciele mieli okazję zobaczyć jak ich słuchacze radzą sobie z różnego rodzaju zagadnieniami.

Dostępność