Rekrutacja dla Słuchaczy

Informacja na temat terminu rekrutacji na staże zawodowe

Dotyczy: projekt pt. „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Kolejne informacje dotyczące rekrutacji pojawią się w najbliższym czasie. Rozpoczęcie staży zawodowych ulegnie przesunięciu na miesiąc marzec 2018.

Dodano dnia 04 września 2018 r.

Dostępność