Cele realizowanego projektu pt. „Rozwijanie profesjonalizmu” to między innymi:

  • wymiana dobrych praktyk w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych;
  • doskonalenie kompetencji zawodowych słuchaczy, by mogli być konkurencyjnymi na europejskim rynku pracy;
  • doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych słuchaczy, szczególnie w zakresie języka obcego zawodowego;
  • międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń.

erasmus_02

Źródło zdjęcia: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2013/12/Ecorys_Erasmus.pdf

 

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PRZEJDŹ DO STRONY:

www.ec.europa.eu/erasmus-plus

LUB ZNAJDŹ NAS NA MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

Twitter: #ErasmusPlus

Facebook: Erasmus+

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.