Cele realizowanego projektu pt. „Rozwijanie profesjonalizmu” to między innymi:

  • wymiana dobrych praktyk w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych;
  • doskonalenie kompetencji zawodowych słuchaczy, by mogli być konkurencyjnymi na europejskim rynku pracy;
  • doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych słuchaczy, szczególnie w zakresie języka obcego zawodowego;
  • międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń.

erasmus_02

Źródło zdjęcia: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2013/12/Ecorys_Erasmus.pdf

 

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PRZEJDŹ DO STRONY:

www.ec.europa.eu/erasmus-plus

LUB ZNAJDŹ NAS NA MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

Twitter: #ErasmusPlus

Facebook: Erasmus+

Dostępność