Uroczysty apel z okazji przyjazdu partnerów zagranicznych projektu.

Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus + w MSCKZiU

Uroczysty apel z okazji przyjazdu partnerów zagranicznych projektu.

25 października 2016 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji przyjazdu przedstawicieli szkół z Włoch i Hiszpanii. Zebranych powitała Pani Dyrektor Izabela Pyra oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Podczas uroczystości przedstawiono prezentacje multimedialną przybliżającą założenia realizowanego projektu. Wyświetlono film promocyjny o Rzeszowie oraz clip o szkole, wykonany przez słuchaczy. Na koniec odbyła się część artystyczna, na której wysłuchano piosenek w wykonaniu słuchaczki pierwszego roku.

Był to szczególny apel, nie tylko ze względu na jego okoliczności, ale także na to, że odbywał się on w kilku językach: polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.