Uroczysty apel z okazji przyjazdu partnerów zagranicznych projektu.

Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus + w MSCKZiU

Uroczysty apel z okazji przyjazdu partnerów zagranicznych projektu.

25 października 2016 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji przyjazdu przedstawicieli szkół z Włoch i Hiszpanii. Zebranych powitała Pani Dyrektor Izabela Pyra oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Podczas uroczystości przedstawiono prezentacje multimedialną przybliżającą założenia realizowanego projektu. Wyświetlono film promocyjny o Rzeszowie oraz clip o szkole, wykonany przez słuchaczy. Na koniec odbyła się część artystyczna, na której wysłuchano piosenek w wykonaniu słuchaczki pierwszego roku.

Był to szczególny apel, nie tylko ze względu na jego okoliczności, ale także na to, że odbywał się on w kilku językach: polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.

Dostępność