LISTOPAD 2016 WŁOCHY

Program szkoleniowy dla nauczycieli

Podczas tej mobilności dwoje nauczycieli z Hoszpani oraz troje z Włoch uczestniczyli między innymi w zajęciach Anatomii, Wczesna defibrylacja, Dieta śródziemnomorska, Opieka kosmetyczna nad osobą chorą, masarz trzewny. Oczekiwania wszystkich nauczycieli zostały zaspokojone podczas zajęć praktycznych oraz teoretycznych.

Dostępność