Mobilności Wirtualne

Mobilności wirtualne to wymiana dobrych praktyk przez słuchaczy szkół partnerskich jaka odbywała się pośrednio poprzez prezentację wybranych praktyk w zawodzie przy użyciu metod internetowych z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz bezpośrednio podczas krótkich programów szkoleniowych dla słuchaczy określonych kierunków.
Udział w programach szkoleniowych poprzedzony został 4 sesjami pokazów praktyk online na tematy wcześniej wybrane do współpracy w dziedzinie 5 wspólnych obszarów zawodowych.
Łącznie liczba praktyk zrealizowanych metodami online wyniosła 41. Zostały one przedstawione około 450 słuchaczom na wybranych kierunkach i znacznie większej liczbie osób, które oglądały te prezentacje w Internecie. Prezentacje praktyk zawodowych zebrały łącznie ponad 20 tysięcy pozytywnych ocen tzw. like poprzez oglądanie ich w formie streaming online na Facebooku.

Dostępność