WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2017 POLSKA

Mobilność łączona dla słuchacz

Ostatnia mobilność dla słuchaczy w Polsce była pełna aktywności zawodowych. Słuchacze kierunku technik dentystyczny mieli możliwość wykonać różnego rodzaju prace dentystyczne, takie jak gipsowe modele, wkład koronowo-korzeniowy, licowanie porcelaną, doginanie elementów drucianych. Higienistki stomatologiczne uczestniczyły w zajęciach z dezynfekcji instrumentów, języka migowego, klasyfikacji wierteł. Wszyscy słuchacze oraz nauczyciele uczestniczyli również w zajęciach wychowania fizycznego, jak również w marszu wzdłuż rzeki Wisłok.

Dostępność