Polityka prywatności fanpage na facebooku

Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

1. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, współadministratorem danych jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie ul. Warzywna 1 wraz z Facebook Ireland Limited.

Informacji z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych iod@medyk-studium.pl

3. Ponadto możesz skontaktować się z nami skontaktować:

1. listownie: 35-303 Rzeszów, ul. Warzywna 1

2. e-mailem na adres: medyk@medyk-studium.pl

§ 2 Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Powinieneś zwrócić uwagę, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza dane znajdziesz tutaj.

2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage (facebook.com/Medyczno-Spo%C5%82eczne-Centrum-Kszta%C5%82cenia-Zawodowego-i-Ustawicznego-1496101357303593). FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.

§ 3 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

2. możesz dokonywać ich sprostowania,

3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,

5. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz tutaj.

§ 4 Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

§ 5 Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,

2) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

3) udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,

4) marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,

5) statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy jest w § 3 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

e. Komu przekażemy Twoje dane?

Facebook Ireland Ltd.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

2. obserwowania przez Ciebie Fanpage (facebook.com/Medyczno-Spo%C5%82eczne-Centrum-Kszta%C5%82cenia-Zawodowego-i-Ustawicznego-1496101357303593). Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na Facebooku.

Dostępność