Pierwszy dzień pobytu Gości z Włoch i z Hiszpanii w MSCKZiU w Rzeszowie

Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus + w MSCKZiU

Pierwszy dzień pobytu Gości z Włoch i z Hiszpanii w MSCKZiU w Rzeszowie

Na przyjazd naszych Gości, przedstawicieli szkół partnerskich, oczekiwaliśmy od kilku miesięcy.

Projekt pt.: „Rozwijanie profesjonalizmu w ramach Programu Erasmus+”, którego jesteśmy beneficjentami rozpoczął się 1-go października b.r.

Pierwszym znaczącym wydarzeniem było międzynarodowe spotkanie projektowe, na które przyjechały nauczycielki z I.E.S. LA QUINTANA z Hiszpanii oraz S.G.E. FORM S.R.L. z Włoch. To pierwsza tego typu wizyta w naszej szkole.

Zaplanowane na dni 24-28 X 2016 r. spotkanie projektowe oficjalnie rozpoczęło się powitaniem Gości przez Panią Dyrektor Izabelę Pyrę, Pana Wicedyrektora Jacka Brodzińskiego, Koordynatorki Projektu – Panią Halinę Hader i Panią Annę Czarnik, a także przez delegację nauczycieli i słuchaczy.

Odbyło się zwiedzanie Szkoły, następnie spotkanie organizacyjne z grupą nauczycieli Erasmusa oraz z młodzieżą.

Dostępność