Pierwszy dzień pobytu Gości z Włoch i z Hiszpanii w MSCKZiU w Rzeszowie

Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus + w MSCKZiU

Pierwszy dzień pobytu Gości z Włoch i z Hiszpanii w MSCKZiU w Rzeszowie

Na przyjazd naszych Gości, przedstawicieli szkół partnerskich, oczekiwaliśmy od kilku miesięcy.

Projekt pt.: „Rozwijanie profesjonalizmu w ramach Programu Erasmus+”, którego jesteśmy beneficjentami rozpoczął się 1-go października b.r.

Pierwszym znaczącym wydarzeniem było międzynarodowe spotkanie projektowe, na które przyjechały nauczycielki z I.E.S. LA QUINTANA z Hiszpanii oraz S.G.E. FORM S.R.L. z Włoch. To pierwsza tego typu wizyta w naszej szkole.

Zaplanowane na dni 24-28 X 2016 r. spotkanie projektowe oficjalnie rozpoczęło się powitaniem Gości przez Panią Dyrektor Izabelę Pyrę, Pana Wicedyrektora Jacka Brodzińskiego, Koordynatorki Projektu – Panią Halinę Hader i Panią Annę Czarnik, a także przez delegację nauczycieli i słuchaczy.

Odbyło się zwiedzanie Szkoły, następnie spotkanie organizacyjne z grupą nauczycieli Erasmusa oraz z młodzieżą.

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.