LISTOPAD 2017 HISZPANIA

Międzynarodowe spotkanie projektowe

Podczas tego ostatecznego spotkania Polscy, Hiszpańscy oraz Włoscy partnerzy stworzyli moduł oceniania różnych mobilności. NAuczyciele zaprezentowali wyniki projektu i możliwości jego kontynuowania lub przyszłej współpracy z Erasmus+. Ustalono opracowanie „Katalogu Dobrych Praktyk”. Również słuchacze byli bardzo aktywni, ponieważ sporządzili swoje podsumowanie projektu.

 

 

Dostępność