Prelekcja na temat: „Szkoła Promująca Zdrowie – w kierunku efektywnej edukacji”

Dnia 21.10.2019 r. społeczność szkoły została zapoznana z ideą Szkoły Promującej Zdrowie.

Prelekcję wygłosiła Pani dr Barbara Wolny – Wojewódzki Koordynator Sieci PPZ i SzPZ, nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu.

Wszyscy zebrani tj. uczniowie, nauczyciele, jak również pracownicy administracji i obsługi zostali zapoznani m.in. z warunkami oraz działaniami jakie powinny być podejmowane w celu wzmacniania potencjału zdrowotnego wszystkich członków społeczności szkolnej.

.

Dodaj komentarz