„Światełko pamięci dla Łyczakowa”-Akcja dotycząca Cmentarza Łyczakowskiego

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie włączyło się w akcję „Światełko pamięci dla Łyczakowa”, która ma na celu zbiórkę zniczy.

„Światełko pamięci” zainicjowali dziennikarze Polskiego Radia Lwów. Początkowo akcja dotyczyła głównie Cmentarza Łyczakowskiego.

Celem akcji jest zbiórka zniczy dla cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Znicze zostaną dostarczone i rozpalone na święto Wszystkich Świętych.

Cmentarz Łyczakowski jest jednym z najstarszych istniejących do dziś cmentarzy w Europie; został założony w 1786 r. Jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki. Spoczywa tam wielu znanych Polaków, m.in. Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Artur Grottger, Seweryn Goszczyński.

Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postaci i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice, edykuły, kolumny i obeliski, w różnych stylach.

Groby pozbawione opieki rodzin były celowo dewastowane i stopniowo ulegały zniszczeniu. W ostatnich latach staraniem polskich władz i rodzin odnowiono wiele zniszczonych zabytkowych nagrobków.

Obecnie Cmentarz Łyczakowski ma status muzeum.