Rzeszowski Bieg Trzeźwości im. ks. Franciszka Blachnickiego

Propagowanie postaw abstynenckich wobec alkoholu i narkotyków – to jeden z celów Rzeszowskiego Biegu Trzeźwości im. ks. Franciszka Blachnickiego.

1 maja 2019 r. odbyła się 3-cia edycja biegu. 10 kilometrową trasę z Rzeszowa do Niechobrza oraz trasę 20 km, rowerową ukończyło około 300 zawodników.

Tuż za metą Biegu uczestnicy mogli skorzystać z masażu klasycznego i relaksacyjnego, którego w namiocie naszej szkoły udzielali absolwenci i słuchacze MSCKZiU w Rzeszowie.

Za poświęcony czas i troskę nad uczestnikami Biegu dziękujemy.

Dodaj komentarz