Kurs Tapingu

25 kwietnia 2019 r. raz pierwszy w naszej szkole został zorganizowany kurs tapingu rehabilitacyjnego miękkiego i  sztywnego. W kursie  uczestniczyło 15 słuchaczy MSCKZiU,  kierunku technik masażysta IV sem. Zorganizowanie  w/w kursu  miało na celu zainteresowanie zawodem, poznanie nowych metod terapeutycznych, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy masażysty. Kurs składał się z części teoretycznej, gdzie zostały omówione materiały do tapingu oraz wskazania i przeciwwskazania.  W części  praktycznej instruktor omawiał poszczególne przypadki/dysfunkcje oraz demonstrował sposób wykonania aplikacji. Następnie uczestnicy wykonywali aplikacje pod kontrolą instruktorów. Kurs posiada akredytację Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Na zakończenie słuchacze otrzymali certyfikaty oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Większość uczestników wykazała chęć uczestniczenia w kolejnych kursach doszkalających.