Promocja MSCKZiU przez słuchaczy w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie

Dnia 25.04.2019 słuchacze MSCKZiU promowali swoją szkołę w XIV Liceum Ogólnokształcącym działającym przy Zespole Szkół Technicznym w Rzeszowie. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Słuchacze i słuchaczki przedstawili naszą ofertę edukacyjną. Uczniowie mogli przy naszym stoisku, zmierzyć ciśnienie lub wziąć udział w instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dodaj komentarz