Kolejny etap projektu Erasmus+

W ramach programu ERASMUS+ rozpoczęliśmy kolejny etap projektu w naszej szkole. Dwoje słuchaczy z Hiszpanii a dokładnie z Kierunku Technik Farmaceutyczny ze szkoły IES No 1 Gijon odbędzie u nas praktyki zawodowe. Nad całością programu czuwa Pani Dyrektor Halina Hader.

As part of the ERASMUS + program, we started the next stage of the project in our school. Two students from Spain, Pharmaceutical Techniques from the IES No 1 Gijon school, will take up professional training. Mrs. Halina Hader, vice principal, holds the care over the whole program.

Dodaj komentarz