Warsztaty – Zdrowy styl życia podstawą zdrowia człowieka

03.04.2019 r. słuchacze i słuchaczki wraz z nauczycielami Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie brali udział w warsztatach z promocji zdrowia pt: “Zdrowy styl życia podstawą zdrowia człowieka”. Warsztaty organizowało Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Przy naszym stanowisku można było zmierzyć ciśnienie, skorzystać z masażu biurowego lub podszkolić się z zagadnień Pierwszej Pomocy. Frekwencja była bardzo wysoka… polecamy się na przyszłość.