Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – praktyczny TE

Dzisiaj tj. 27.01.2016 odbywa się Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny dla kierunku Technik Elektroradiolog, kwalifikacja: Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Szczegółowy Harmonogram w zakładce egzamin zawodowy, lub kliknij

Powodzenia

Dodaj komentarz