Rekord dla Niepodległości

W dniu dzisiejszym tj. 9 listopada 2018 r. punktualnie o godzinie 11.11 nasza szkoła przyłączyła się do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji: „Rekord dla Niepodległości”. Do wspólnego świętowania zostały zachęcone przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą. Akcja ma na celu uświetnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi z powagą w postawie zasadniczej stanęli na wysokości zadania śpiewając 4-zwrotkowego Mazurka Dąbrowskiego.

Po odśpiewaniu hymnu Pani Wicedyrektor mgr Elżbieta Czachor przybliżyła zebranym rys historyczny tego święta oraz znaczenie patriotyzmu w dzisiejszych czasach.

Następnie Pan Dyrektor mgr farm. Jacek Brodziński odczytał list gratulacyjny od Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla dla słuchaczki kierunku Asystentka Stomatologiczna Adrianny Czik za fachowe udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po gratulacjach Pan Dyrektor wraz z opiekunem szkolnego koła PCK młodzież została ponownie zachęcona do włączenia się w akcję oddawania krwi. Opiekun szkolnego koła PCK Pan mgr Konrad Wydrzyński przekazał informacje na temat dotychczasowych wyników akcji 100 litrów krwi na Stulecie Niepodległości oznajmiając jednocześnie, że w akcji już wzięło udział 50 osób. Akcja ta będzie kontynuowana aż do końca roku szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W dniu dzisiejszym tj. 23.06.2017 r. o godzinie 10.00 odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017. 

Osoby z najwyższą średnią oraz osoby wyróżniające się w sporcie i działalności w pracy na rzecz szkoły otrzymały z rąk Pani Dyrektor dyplomy i nagrody.

Po Uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego uczniowie kończący naukę spotkali się z wychowawcami klas, gdzie zostały im rozdane świadectwa.

Życzymy wakacji pełnych niezapomnianych wrażeń, fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi. Udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Żegnamy kończące roczniki.

Otrzęsiny 2016

24.11.2016 r. po raz 24-ty w Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie odbyła się uroczystość pasowania słuchaczy klas pierwszych na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej.

„OTRZĘSINY” przygotowane zostały przez Szkolny Samorząd Słuchaczy MSCKZiU. Jak co roku impreza ta odbyła się w innej scenerii, w tym roku tematem były „Zawody świata”. Młodzież uczestniczyła w programach artystycznych oraz różnych konkursach m.in. slalom taczką z piłkami lekarskimi, zmiana koła zapasowego, rozpoznawanie zawodów zobrazowanych na zdjęciach czy rzut samolotem zbudowanym z papieru.

Słuchacze rywalizowali o miano najlepszej klasy w szkole oraz nagrodę – bilet do kina na dowolny film. Po zaciętej walce na I miejscu znaleźli się słuchacze kierunku Technik Elektroradiolog zdobywając 52,5 pkt, drudzy ze stratą półtora punktu do pierwszych elektroradiologów byli Technicy Dentystyczni a III miejsce zajął kierunek Technika Farmacji z 50 punktami. „Otrzęsiny” co roku cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy chętnie się do tej imprezy przygotowują i biorą w niej aktywny udział (frekwencja wyniosła 77,11%).

Notatkę przygotował Bartłomiej Skoczylas
Opiekun Szkolnego Samorządu Słuchaczy MSCKZiU

Rozpoczęcie rekrutacji na sem. zimowy

W dniu dzisiejszym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie rozpoczyna rekrutacja na kierunki kształcenia:

  • Medyczna Szkoła Policealna (kierunki dzienne):
ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
1 ROK
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
2 LATA
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
2 LATA
ORTOPTYSTKA
2 LATA
TECHNIK MASAŻYSTA
2 LATA
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
2 LATA
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
2,5 ROKU
TECHNIK DENTYSTYCZNY
2,5 ROKU

nauka od II sem.
r.szk. 2018/2019
  • Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Rzeszowie (kierunek zaoczny):
ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
OPIEKUN MEDYCZNY - NAUKA W SYSTEMIE ZAOCZNYM
(PIĄTEK, SOBOTA)
1,5 ROKU
TECHNIK DENTYSTYCZNY - NAUKA W SYSTEMIE DZIENNYM
2,5 ROKU
TECHNIK FARMACEUTYCZNY - NAUKA W SYSTEMIE DZIENNYM
2,5 ROKU

(nauka od dnia 30 stycznia 2017)

Więcej informacji w zakładce dla kandydatów – rekrutacja